TeamWorks, podpora za skupinsko sprejemanje odločitev

Predobjava:

Rezultanta je zaključila razvoj distribuirane programske opreme za podporo skupinskega odločanja na daljavo. Rešitev delovni skupini omogoča na daljavo transparentno ali anonimno sodelovati pri zbiranju novih zamisli, klasificiranju idej, pri različnih modelih glasovanja pri sprejemanju skupnih odločitev (ja/ne, podpiram/vseeno/zavračam, od 1 do 10, porazdeljevanje omejenih virov), skupinskega rangiranja prioritetnih postavk, skupnega večkriterijskega odločanja, analiziranju medsebojnih vplivov, prepoznavanju vzrokov in posledic in kritičnih faktorjev uspeha. Rešitev bo kmalu na voljo zainteresiranim uporabnikom.

 

Opredeljevanje medsebojnih vplivov med kritičnimi faktorji poslovanja. TeamWorks iz glasovnic sestavi 3-dimenzionalno matriko usmerjenih vektorjev, preračuna njihove velikosti in smeri in nariše graf vplivov po pomembnosti. Iz grafa je razvidno, kaj je pomembno in kaj ne, kaj je vzrok in kaj posledica. Rešitev katerega vzroka bo imela največji vpliv na izboljšanje stanja.

Za udeležence je uporaba odjemne delovne postaje intuitivno preprosta, vodja seje pa mora imeti vsaj osnovno znanje o postkopih dela s skupino in osnovno poznavanje upravljanja procesa z orodji. Rezultanta za uvajanje voditeljev sej nudi tudi storitev vodenja dogodka z udeleženci, pri čemer Rezultanta skrbi za potek procesa, naročnik pa za vsebino dela. 

Statistika po anonimnem glasovanju. Udeleženci so barvno kodirani, a neindentificirani. Če seja poteka transparentno, so imena udeležencev vidna.

Prednosti okolja TeamWorks pred običajnim odločanjem okrog mize je veliko. Možnost dela na daljavo, možnost zagotovljenega anonimnega glasovanja in prispevanja vsebin, izračunavanje kompleksnih odločitvenih matrik in nazorna grafična predstavitev končnih rezultatov, grafični statistični pregledi soglasja znotraj skupine, občutek za kakovost sprejete odločitve na osnovi statističnih podatkov o glasovanju, vpogled v matrike glasovnic, izvoz poročil in rezultatov glasovanja v običajna pisarniška orodja, kot sta Word in Excel, …

Pregledovanje rezultatov anonimnega glasovanja ZA / PROTI ob izbiranju najboljšega kandidata. Pregled anonimnih glasovnic, matrike glasov in grafični prikaz podpore po kandidatih v končnem vrstnem redu.
Analiziranje rezultatov skupinskega večkriterijskega odločanja. Standardna deviacija je merilo o soglasnosti izglasovanega.
Skupinsko ustvarjanje analize P4 (SWOT) o Prednostih, Pomanjkljivostih, Priložnostih in Pasteh v delovnem okolju.