“Noben sistem ne sme biti bolj zapleten kot mora biti.” (Ockhamova britev)

po frančiškanu Williamu iz Ockhama (1287–1347)

Integracijo sistemov izvajamo z inženirji različnih profilov in specializacij.  Ključ za izgradnjo takih sistemov je povezovanje interdisciplinarnih znanj.

Nekaj rešitev, ki jih povezujemo v delujoče heterogene sisteme:

  • redundančna omrežja, 100% odporna na odpovedi linij in posamičnih enot opreme
  • krajevna in prostrana stikalna omrežja
  • SD-WAN omrežja
  • splošna in specializirana WiFi omrežja
  • kriptirana navidezna zasebna omrežja
  • požarne pregrade za zunanjo zaščito pred internetom
  • specializirane segmentacijske požarne pregrade za notranjo zaščito
  • zasebna IP telefonija
  • varovanje javnih spletnih strežnikov
  • zaščita e-mail strežnikov
  • video-nadzorni sistemi
  • zaščita pred odtekanjem podatkov
  • kontrola pristopanja v omrežje
  • omrežno integracijo za podatkovne centre
  • prikrojene rešitve za varnostno shranjevanje podatkov
  • redundantne kopije podatkov v našem zasebnem oblaku znotraj Slovenije
  • nadzor informacijskih virov, strežnikov, storitev in omrežnih poti
  • upravljanje sistemov na daljavo