Od vsega začetka v Rezultanti cenimo klasične družbene in inženirske vrednote, za katere nekateri poslovneži novega časa menijo, da so arhaične in preživete.

  • spoštljivost; do vseh in vsega, vključno z drugačnim mnenjem
  • svoboda: moja svoboda je omejena samo s svobodo drugih
  • poštenost; ravnamo skladno z etiko in visokimi moralnimi standardi
  • točnost: čas našega sogovornika je vsaj toliko dragocen kot naš čas
  • odzivnost: na vsak prožilec se odzovemo, tudi če še nimamo odgovora
  • sodelovanje; skupaj zmoremo več kot vsota posameznikov
  • znanje; vzpodbujamo radovednost, zavračamo blefiranje
  • doslednost; držimo se postopkov, trudimo se biti celoviti
  • soslednost; ne odpravljamo posledic: odpravljamo vzroke

Nismo konservativni. Verjamemo v hiter napredek in spreminjanje vsega. Izhajamo pa iz miselnosti discipliniranega inženiringa kot predpogoja za uspešno uvajanje tehnologij in predajo uspešnih projektov.