Rezultanta, d.o.o., uporablja piškotke in na interaktivnih straneh zbrane podatke izključno za namene odgovarjanja strankam na njihove zahtevke na interaktivnih Rezultantninih straneh. E-poštni naslov stranke uporabimo izključno za odgovor na zastavljeno vprašanje in ga ne shranimo v podatkovna skladišča za kasnejšo ponovno uporabo.

Prejetih podatkov ne odstopamo nikomur.