Prototipiranje v laboratoriju

Naš pristop k izgradnji omrežij ima pred – izvedbeno fazo v laboratoriju. Vsako postavitev najprej simuliramo. Omrežne elemente povežemo v ciljno topologijo in na tako povezani opremi opravimo vse ključne konfiguracijske posege. Ko je konfiguriranje končano, preizkusimo vse funkcije omrežja in že v laboratoriju opravimo ‘prevzemni test’.

Vzpostavitev sistema

Na terenu sledi montaža že konfigurirane opreme. Fizično sta tudi pri manjših montažah prisotna dva inženirja, da lahko kontrolirata vzpostavljene povezave med elementi omrežja. Pri večjih montažah izvedbeni inženirji svoje delo opravljajo na terenu, medtem ko nadzorni inženir na daljavo skozi nadzorni sistem spremlja priklapljanje naprav in njihovo logično vključevanje v omrežno funkcijo.

Prevzemno testiranje

Prevzemni test opravlja mešana skupina naših inženirjev in inženirjev naročnika. Vnaprej planirane teste opravljajo naši inženirji, naročnikovi inženirji pa spremljajo delovanje omrežja in rezultate testiranja. Primopredajni zapisnik je osnova za kasnejšo vzdrževalno pogodbo, če se naročnik zanjo odloči.