Nadzor

Ali veste, kaj se dogaja v vašem omrežju?

  • Koliko % je njegova zasedenost?
  • Kje so ozka grla, ki upočasnjujejo delovni proces?
  • Kakšna je dinamika uporabe preko dneva?
  • Katera aplikacija generira največ prometa?
  • Kateri uporabnik zaseda največ pasovne širine?
  • katera naprava je odpovedala?
  • Ali procesor strežnika dela na dovoljeni temperaturi?
  • Se diskovna polja pregrevajo?
  • Ali sistemski skrbnik ve, da je v tiskalniku na hodniku zmanjkalo črnila?

Naročniku vzpostavimo nadzorni sistem, preko katerega lahko spremlja delovanje svojega omrežja, strežnikov, priključenih naprav in storitev.

Dogovorimo se, kakšen sistem nadzora si želi uporabljati in katere so ključne naprave in storitve, ki jih je potrebno nadzirati. Na te odločitve vpliva stopnja brezprekinitvenega delovanja, ki jo potrebuje naročnik, in poslovni postopki, ki jih ima vpeljane.

Ključnim napravam omrežja, informacijskega sistema in storitvam konfiguriramo in programiramo programske senzorje, ki stalno merijo njihovo delovanje in odzivanje. V primeru izmerjenih vrednosti, ki odstopajo od normale, senzor sproži alarm in opozori nadzornika s SMS sporočilom, e-pošto in podobno.

Vzdrževanje

Za stranke, s katerimi ima Rezultanta dolgoročen odnos, dežurna skupina sistemskih inženirjev izvaja stalno pogodbeno pripravljenost v režimu 8×5 ali 24×7 s SLA zagotovljenim odzivnim časom in časom odprave napake.

Vzdrževalna pogodba naročniku zagotavlja, da bo vzdrževani sistem deloval v skladu s specifikacijami iz prevzemnega zapisnika ob predaji sistema ali skladno s spremembami, ki so bile opravljene in dokumentirane tudi kasneje.

Stranke sprožijo zahtevek preko dežurnega mobilnega telefona ali preko online sistema za prijavo napak. Dežurni inženir bo napako poskusil odpraviti na daljavo. Če to ne bo možno, bo, glede na pogodbo, delo nadaljeval na lokaciji stranke.

Če stranka nima redundantnega sistema ali rezervne opreme, se lahko dogovorimo, da opremo za začasno zamenjavo izpadle opreme zagotovimo mi. Na voljo imamo nadomestno opremo, ki jo namestimo pri stranki za čas popravila napake na njeni opremi ali garancijske zamenjave opreme pri proizvajalcu.

Če ima naročnik s proizvajalcem sklenjeno podaljšano garancijo, v njegovem imenu pri proizvajalcu izpeljemo tudi vse formalnosti za garancijsko zamenjavo opreme, pridobimo identifikacijsko RMA številko in ostale administrativne naloge.

Upravljanje

Uporabnikom, ki se želijo osredotočiti samo na predmet svojega poslovanja, nudimo ne le vzdrževanja, ampak tudi nadzor in upravljanje njihovih omrežij in sistemov kot zunanjo storitev. V takem primeru ciljno infrastrukturo nadziramo na daljavo iz našega podpornega centra in proaktivno sami sprožimo odpravo napake, ko jo nadzorni sistem zazna. Pri takem upravljanju uporabnik nima nobene skrbi z lastništvom, saj je delovanje infrastrukture zagotovljeno. Po dogovoru lahko mesečno ali kvartalno uporabniku pripravimo poročila o delovanju njegovih sistemov s statistikami in časovnimi grafi. Ta storitev je navadno povezana z varnostnimi poročili, ki navajajo tudi porabo omrežnih virov po segmentih omrežja in uporabnikih, število poskusov napadov preko požarne pregrade, najbolj pogosti tip zaznanih pretenj in podobno.