Načrtovanje omrežij

Načrtovanje začnemo z ogledom lokacij, zatečenega stanja, razpoložljivih komunikacijskih medijev in morebitnimi meritvami (npr. pokrivanje z WiFi signalom). Lokalna omrežja in omrežja na kampusih izrišemo, izračunamo in dimenzioniramo na osnovi gradbenih načrtov in podatkov stranke.

Pri prostranih omrežjih, SD-WAN in navideznih omrežjih največ pozornosti posvečamo izračunom podatkovnih tokov in potrebnim pasovnim širinam povezav za kakovostno omrežno rešitev. Sodobna komunikacijska oprema je tako zmogljiva, da praviloma vedno presega zmogljivosti prenosnih linij/medijev.

Pri načrtovanju zahtevnih WiFi omrežij, npr. pokrivanje kampusa za industrijsko dejavnost, celoten kampus poustvarimo v orodju za načrtovanje WiFi omrežij in izdelamo računalniško simulacijo pokrivanja s signalom in prekrivanja dostopovnih točk. Dejanske meritve po implementaciji v praksi praktično ne odstopajo od simuliranega pokrivanja.

 

Načrtovanje programske opreme

Pri razvoju programske opreme po naročilu v fazi načrtovanja tesno sodelujemo z naročnikom pri izdelavi programske specifikacije oziroma modeliranju končnega izdelka. Dokument, ki ga pri tem izdelamo, služi kot sestavni del morebitnega naročila in zagotavlja, da bo končni izdelek skladen z zahtevami. Če gre za aplikacijo z uporabniškim vmesnikom, ponavadi izdelamo tudi prototip vmesnika. Tak pristop sicer vzame nekaj več časa na začetku, vendar prihrani veliko časa kasneje, po zaključku izvedbe, ko ni potrebe po mnogih popravkih, spremembah in dodatkih.

 

Načrtovanje nadzora in upravljanja

Vsak sistem brez nadzora in upravljanja kmalu postane predmet težav. Če se naročnik odloči sam nadzirati svoj sistem, mu pomagamo izbrati primerna orodja za nadzor posamičnih elementov, celotnega sistema in za upravljanje funkcij delovanja.

Z naročnikom se dogovorimo in mu svetujemo, katere elemente je smiselno nadzirati in od njih sprejemati alarme. Izbor naredimo tako, da kar najbolje podpira naročnikovo poslovno funkcijo, oziroma da mu podpira brezprekinitveno poslovanje do ravni, ki jo potrebuje.

S poljubnim številom senzorjev lahko v realnem času opazujemo izmerjene vrednosti različnih veličin na omrežnih in informacijskih elementih in prejemamo alarme v primeru težav. Kot primere lahko navedemo nenadno sunkovito povečanje prometa na usmerjevalniku (kar je lahko znak zlorabe od zunaj), zapolnitev diska na strežniku ali pa banalno reč kot so odprta vratca reže za papir na tiskalniku, ki zaradi tega ne more tiskati.

Za mnoge naročnike, ki so osredotočeni na svoje profesionalno delo, je ta naloga pretežka. V takih primerih pogodbeno prevzamemo upravljanje celotnega sistema lahko mi.