IPAM (Upravljanje IP naslovnih prostorov)

Za potrebe velike stranke z večjim številom omrežnih segmentov po vsej Sloveniji smo razvili rešitev za IP Address Management. Rešitev občasno skenira dana podomrežja z uporabo ping tehnologije ter zbira MAC ter IP naslove iz omrežnih naprav. Iz zbranih podatkov generira poročila, iz katerih je razvidno, na katerem portu stikala se nahaja posamezen MAC naslov oziroma IP naslov.

Spletni uporabniški vmesnik omogoča prijavo v sistem z lokalnim uporabniškim imenom ali LDAP uporabniško identifikacijo preko IPA (Identity Management System). IP naslovi so v spletnem vmesniku vidni v obliki drevesa, urejenega po podomrežjih.