Logistični kampus OLMA

Olma je največji distributer maziv, motornih olj in aditiva AdBlue v Sloveniji. Oskrbuje tudi tržišča v sosednjih državah. Proti nadnacionalnim globalnim ponudnikom je Olmina konkurenčna prednost hitrost. Da bi jo lahko zadržali, mora celoten logistični potopek v Olmi delovati brezhibno, tako pri sprejemanju kot pri izdajanju blaga. Serija transakcij za sestavo dobavnice z različnimi artikli poteka v različnih skladiščih. Viličar se hitro premika med skladišči in računalniška seja med pištolo za črtno kodo in osrednjim računalnikom se pri premikanju ne sme prekiniti. Druga težava so skladišča, polna maziv in olj. To pa je material, ki vpija mikrovalovno valovanje in slabi uporabni signal.

Meritve starega Olminega WiFi omrežja so pokazale, da je število dostopovnih točk zaradi velikega slabljenja signala premajhno za dobro pokrivanje. Še večja težava je bila, da tehnologija proizvajalca prejšnjega omrežja ni podpirala dovolj hitrega preklapljanja med dostopovnimi točkami v primeru hitrega gibanja WiFi terminalov, kot je npr. pri hitri vožnji z viličarjem, zato so terminali občasno izgubljali povezavo z osrednjim informacijskim sistemom.

WiFi pokrivanje dela kampusa Olme

Natančna računalniška simulacija propagacije WiFi signala za vsako zgradbo posebej in za celoten kampus med zgradbami nam je omogočila optimalno razporeditev dostopovnih točk za novo postavitev. Prejšnji WiFi kontroler drugega proizvajalca je nadomestila Fortinetova požarna pregrada FG-100E z vgrajenim WiFi kontrolerjem. Olmi je zagotovila varnost pred vdori in zlorabami iz interneta, omogočila segmentiranje notranjega omrežja in vpeljavo varnostnih pravil med segmenti omrežja, kot so segment spletnih strežnikov, podatkovnih in aplikacijskih strežnikov, uporabnikov, brezžičnega omrežja in video nadzornega sistema. Vgrajeni WiFi kontroler in Fortinetove dostopovne točke so omogočile napredne nastavitve, s katerimi si sistem podaja terminale med dostopovnimi točkami transparentno, tako da ima tudi hitro gibajoči se terminal vedno optimalen signal in nikoli ne izgubi povezave.

Po vzpostavitvi optimiranega brezžičnega omrežja lahko Olma odpremi več blaga v manj časa. Postopka izdaje zaradi izpada povezav nikoli ni potrebno ponavljati. Ves brezžični promet je tuneliran skozi požarno pregrado, ki skrbi za varnost prometa in ločevanje prometnih segmentov med seboj. Tako je Olma z zamenjavo brezžičnega omrežja potolkla tri muhe na en mah:

  • pridobila je zanesljivo delujoče omrežje
  • s segmentiranjem omrežja in varnostnimi pravili med segmenti je zagotovila maksimalno varovanje poslovanja.
  • z osrednjega kontrolerja / požarne pregrade ima celovit nadzor tudi nad dvema dislociranima enotama, ki sta povezani s kriptiranim VPN omrežjem