netdev_backup

Rezultanta je v marcu 2020 objavila drugo različico programske opreme za avtomatizirano periodično shranjevanje verzij konfiguracij omrežnih stikal in požarnih pregrad v zasebnih omrežjih.

Modularno zasnovana rešitev trenutno podpira stikala FortiSwitch, Cisco Catalyst in Ruckus, možna pa je dogradnja za poljubno vrsto stikal.

Aplikacija omogoča pregledovanje časovnih posnetkov konfiguracijskih nastavitev za poljubno obdobje nazaj. Delovanje je mogoče nastavljati parametrično.

netdev_backup izpolnjuje pogoje revizijske sledi nad konfiguracijami opreme, saj avtomatsko dnevno arhivira stanja omrežnih naprav, za katere je konfiguriran, in jih vzdržuje v krožnem repozitoriju za izbrano obdobje.

Rešitev je v uporabi v več slovenskih podjetjih, med drugim v družbi Halcom Informatika, kjer izpolnjuje zahteve revizijske sledi nad omrežnimi stikali in požarnimi pregradami družbe v Sloveniji, Srbiji in Bosni in Hercegovini.