Rezultanta pri Fortinetu dosegla najvišji partnerski status – EXPERT

15.3.2022 Rezultanta izpolnila pogoje za dosego najvišjega partnerskega statusa pri proizvajalcu Fortinet, za akreditacijo Fortinet Expert Partner. Naši sistemski inženirji so v ta namen opravili 16 izpitov, od tega dve specializaciji, za nazive Network Security Expert od 1 do 7.

Za naš uspeh so zaslužne tudi naše dosedanje stranke, ki so nam s svojimi projekti postavljale izzive, na katerih smo lahko izboljševali svoje praktično znanje, in nas motivirale k lastnemu teoretičnemu izpopolnjevanju. Novi status nam omogoča še tesnejše stike s Fortinetovimi eksperti.

Kot edino podjetje v Sloveniji smo člani združenja Fortinet Developer Network, skozi katerega imamo dostop do Fortinetovih razvojnih inženirjev. Skozi to sodelovanje lahko Fortinetu predlagamo še neobstoječe funkcionalnosti opreme, prijavljamo morebitno napačno delovanje ter sodelujemo pri odkrivanju napak in njihovem odpravljanju. Neposreden stik z razvojnimi inženirji proizvajalca je izjemnega pomena pri odpravljanju nepričakovanih situacij na živih instalacijah.

Pridobitev akreditracije Expert nas je še bolj povezala s Fortinetom, z njihovimi sistemskimi inženirji specialisti in nam omogočila dostop do potrebnih informacij in tehnološke podpore. S Fortinetovimi razvijalci, produktnimi vodji in vodstvom vzdržujemo tesne prijateljske stike že od začetka našega sodelovanja v 2007 in skupaj z njimi pripravljamo večje projekte, ki so tehnično ali finančno zahtevni.

Rezultanta že od prve konference leta 2012 sodeluje na vseh Fortinetovih globalnih partnerskih konferencah “Accelerate”, kjer se stkejo najtesnejše inženirske in poslovne povezave.

Ken Xie, predsednik in direktor Fortineta, ter Slavko Koren, direktor Rezultante, na konferenci Fortinet Accelerate 2019 v Orlandu.

Tehnološka usposobljenost nas še posebej motivira za tehnično zahtevne projekte, ki nam postavljajo nove izzive. S pridobljenim statusom bomo lahko realizirali še več takih projektov kot do sedaj.