Arnesov projekt SIO-2020

Arnes, akademsko in raziskovalno omrežje Slovenije, je v letu 2018 na javnem razpisu izbiralo partnerje za dobavo in izvedbo največjega WiFi projekta v Sloveniji – brezžičnega omrežja za vse slovenske osnovne šole, srednje šole in izobraževalne zavode. Rezultanta je bila kot nosilec projekta pri pogodbenem partnerju Fortinet na razpisu izbrana za dobavitelja WiFi opreme v konzorciju za realizacijo brezžičnih omrežij na 950 javnih zavodih z 20.000 dostopovnimi točkami.

Za Rezultanto se je ta projekt začel že leta 2013 in 2015, ko je v postopku certificiranja WiFi opreme s Fortinetom pilila lastnosti dostopovnih točk, da so ustrezale masovni uporabi v šolstvu. Ko je bil pet let kasneje objavljen javni razpis za SIO-2020, smo bili zaradi že prej vloženega dela skupaj s Fortinetom dobro pripravljeni.

“Tudi zahteva za ‘zero-touch-deployment’ oziroma popolnoma avtomatizirano dodajanje novih vozlišč v omrežje nas ni presentila,” se spominja Uroš Juvan, vodja razvoja v Rezultanti. “Fortinet nam je dal na voljo svojo razvojno mrežo z vsemi potrebnimi viri, vključno s FNDN knjižnicami. S pomočjo njih smo prototipno napisali programske sklope za popolnoma avtomatizirano krmiljenje kontrolerjev od zunaj.”

V postopku vzpostavljanja novih šol Rezultanta v Arnesovo podatkovno bazo vpiše serijske številke in MAC naslove opreme, ki jo odpošlje na neko šolo. Ko monterji dostopovno točko priključijo na Arnesovo omrežje, jo osrednji kontroler na Arnesu v Ljubljani ‘začuti’. Nadzorni programski sistem jo nato na daljavo avtomatično konfigurira v skladu s politiko, ki je določena tej šoli. V nekaj sekundah je omrežje na šoli pripravljeno za uporabo.

V tretjem letu našega sodelovanja z Arnesom se je skupno število dostopovnih točk v tem projektu že približalo magičnemu številu 20.000. V teku je četrti sklop projekta, v katerem šole za lastna sredstva še dodatno širijo omrežje, ki je bilo sicer zgrajeno z 62% sofinanciranjem EU.

Končno število dostopovnih točk, nekaj čez 20.000, bo tako za več kot tretjino preseglo prvotno oceno projekta s 13.400 vozlišči.

Tako za Rezultanto kot za Fortinet je bil to pionirski projekt tako širokega obsega v šolstvu. Ob začetku dela je bil to največji Fortinetov WiFi projekt v Evropi, ki ga je budno spremljalo več šolskih sistemov po drugih državah. Fortinet je Rezultanti kot slovenskemu lokalnemu integratorju izkazal spoštovanje za uspešno sodelovanje z javno objavo študije primera, ki služi kot zgled za podobne projekte v izvajanju po svetu.

Fortinet je izpostavil ta projekt kot referenčni tukaj: https://www.fortinet.com/customers/arnes

Študijo primera je Fortinet objavil tukaj: https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/case-studies/cs-arnes.pdf